Spelregels

Copyright @ All Rights Reserved

WE KNOW THE RULES

"LET'S PLAY"

Het spel starten


Per team mag elke spelers telkens 1 bal gooien. Belandt een bal in de beker aan de andere kant, dan moet deze leeggedronken worden door een speler van de tegenpartij en aan de kant gezet worden. Hebben de spelers in dezelfde beurt alletwee de bal in een verschillende beker gegooid, dan krijgen ze opnieuw 1 bal terug en mag nog 1 worp uitgevoerd worden. De uiteindelijke winnaar is diegene die ervoor zorgt dat alle bekers bij de tegenstander zijn leeggedronken en dus van de tafel verwijderd zijn. (Let wel, er bestaat ook een regel genaamd : HERKANSING zie verder

Herkansing


Indien alle bekers bij 1 team werden weggespeeld, kan dat team om een herkansing vragen.

Dit team krijgt nu de kans om toch nog de bekers van de tegenstander weg te krijgen. Ze mogen dus blijven gooien zolang ze bij iedere worp in een beker gooien. Wordt er gemist dan zijn ze onheroepelijk de verliezers en moeten ze alle resterende bekers op tafel leegdrinken. (behalve het water)

De Voorbereiding


Er wordt gespeeld met 2 teams. Ieder team bestaat uit 1 of 2 personen (mannen of vrouwen). Bij 2 personen per team worden er 2 ping pong ballen gebruikt, anders maar 1.

De plastieke bekers worden in een driehoekvorm geplaatst, 1 cm van de rand, met de eerste beker vooraan in de richting van de tegenstander. De bekers moeten perfect aansluiten aan elkaar, zodat er geen ruimte is waar eventueel een pingpong bal zou tussen kunnen.

Per team wordt er nog een extra beker op de tafel geplaatst met warm water. Deze dient om de bal voor het gooien af te spoelen. De bekers worden voor 1/3 gevuld met bier of andere dranken (geniet, maar drink met maten !!!).Alles staat nu gereed dus op naar de volgende stap.

Leunen toegelaten ?


Leunen over de tafel is toegestaan op voorwaarde dat geen enkele beker wordt aangeraakt, de speler de tafel niet raakt met de hand, arm, lichaam of wat dan ook of speler ondersteund of geholpen wordt door een ander persoon.

De elleboog moet achter de tafel blijven.


Spelers moeten ook binnen de breedte achter de tafel blijven. Wordt een beker aangeraakt, dan is de beurt van de speler die dit veroorzaakt heeft voorbij . Indien deze beker omvalt geldt dit al een fout en moet deze beker verwijdert worden.

Herschikken


Tijdens het spel kan de tegenstander altijd vragen om te bekers opnieuw te schikken in een driehoekvorm. Bekers moeten enkel herschikt worden bij 6, 3 en 1 overblijvende volgens onderstaande tekening :De herschikking gebeurt steeds door de bekers in het midden te plaatsen op 1 cm van de rand.  Bekers die uit positie geraakt zijn, kunnen op verzoek van diegene die aan beurt is, terug in de driehoek vorm geplaatst worden. Indien een worp gebeurt tijdens een herschikken dan geldt deze worp als een misworp.

Wegslaan


Bij bierpong bestaan er verschillende manieren om een bal te werpen op een correcte manier

Zowel bij een boogbal (arcshot) als een snelle-bal (fastball) mag de bal niet onderschept of weggeslagen worden, op geen enkele manier, voor deze een beker van de verdedigende ploeg heeft geraakt. Ballen die zich in een beker bevinden mogen niet weggeslagen worden. Gebeurt dit toch dan mag diegene die gooide een beker kiezen die moet verwijderd en leeggedronken worden. Bij een botsbal moet de bal op de helft van de tegenstander botsen voor hij in een beker belandt. Bij dit soort worp mag de bal wel weggeslagen worden voor hij 1 van de bekers raakt.

BEERPONG